Förstärkt slitlager

En extra förstärkning av bordsskivans motståndskraft mot genomtorkning. Förstärkningen gör att det tar längre tid än det annars skulle gjort att slita bort ytan och komma ner till bordets betslager. Förstärkningen är obligatorisk för restauranger och offentliga miljöer. Den ger en något högre glans än standardbehandlingen. Detta kan motverkas genom en ultramatt sista behandling. Meddela oss om du önskar detta som sista behandling. Tänk dock på att en matt yta är något mindre avtorkningsbar.

 

 

795 kr

Produktbeskrivning

Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige
Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige