Bets silvergrå

Bilden är för inspiration och visar Bets Silvergrå på träslaget gran. Kulören blir likartad på andra träslag. Se exempel och beställ hem gratis kulörprover här https://www.rustikunik.se/kulorprover/

kr

Produktbeskrivning

Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige
Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige