Montering – bord med två iläggsskivor

  1. Lägg det runda bordet upp och ner på en mjuk filt eller dylikt
  2. Sätt i de fyra träpluggen i de kraftiga benen. Det finns tre hål och träpluggen ska sitta i det övre och det undre hålet. I mitten hålet ska senare den gängade stången träs igenom
  3. Sammanfoga de kraftiga kryssen med de hela smala kryssbenen enligt markeringarna på varje ben. Det gör inget om du inte får i hop dem helt i detta läget
  4. Montera de medföljande genomgående gängstängerna så att de tjocka benen binds ihop med de smala. Muttern som är lite blå ska sitta på det smala benets insida. Dra åt muttrarna på var sin sida om gängstången så att det känns stadigt 
  5. Placera benen på undersidan av bordshalvorna enligt markeringarna
  6. Skruva fast benen på sina markerade platser på bordskivan. Skruva ej in dem så hårt utan bara så att de sitter stadigt. Använd de “gamla” skruvhålen från vår provmontering
  7. Vänd på bordet…Klart?