Montering – Runt matbord, kryssben

  1. Lägg bordet upp och ner på ett mjukt underlag, tex en matta
  2. Skruva fast Det ”hela” benet i bordsskivan enligt markeringarna (Använd de gamla skruvhålen)
  3. Skruva fast de ”halva” benen i bordsskivan enligt markeringarna  (Använd de gamla skruvhålen)
  4. För igenom gängstången och fäst muttrarna löst
  5. Dra åt muttrarna på var sin sida om de halva benen relativt hårt. (Dessa kommer att behöva efterjusteras efter några månader eftersom trä rör sig och är levande)