Montering – bord med iläggsskivor

  1. Lägg bordet upp och ner på en mjuk filt eller dylikt.
  2. Placera benen eller motsvarande på undersidan av bordshalvorna enligt markeringarna.
  3. Skruva fast dessa på sina markerade platser på bordskivan. Skruva ej in dem så hårt utan bara så att de sitter stadigt. Använd de ”gamla” skruvhålen från vår provmontering. Se till så det ej blir någon glipa mellan benet och bordsskivan. Skruva i så fall ut skruven igen och tryck ner benet mot bordsskivan samtidigt som du skruvar in skruven.
  4. Vänd på bordet… Klart!

Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige
Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige