Montering – bord med en iläggsskiva

  1. Lägg de två bordshalvorna upp och ner mot varandra på en mjuk matta som de ska vara då de är färdigmonterade. Knäpp ihop dem med de två spännena som sitter vid varje sida
  2. Placera glidskenorna på sina utmärkta platser
  3. Skruva fast de fyra stora brickorna så att de håller uppe glidskenorna. Skruva inte åt dem utan glidskenorna ska löpa fritt
  4. Placera benen på undersidan av bordshalvorna enligt markeringarna
  5. Skruva fast benen på sina markerade platser på bordskivan. Skruva ej in dem så hårt utan bara så att de sitter stadigt. Använd de ”gamla” skruvhålen från vår provmontering. Se till så det ej blir någon glipa mellan benet och bordsskivan. Skruva i så fall ut skruven igen och tryck ner benet mot bordsskivan samtidigt som du skruvar in skruven.
  6. Vänd på bordet

Klart!

Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige
Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige