Montering – bord med en iläggsskiva

 1. Lägg de två bordshalvorna mot varandra på en mjuk matta som de ska vara då de är färdigmonterade
 2. Placera glidskenorna på sina utmärkta platser
 3. Skruva fast de fyra stora brickorna så att de håller uppe glidskenorna. Skruva inte åt dem utan glidskenorna ska löpa fritt
 4. Sätt i de fyra träpluggen i de kraftiga benen. Det finns tre hål och träpluggen ska sitta i det övre och det undre hålet. I mitten hålet ska senare den gängade stången träs igenom
 5. Sammanfoga de kraftiga kryssen med de hela smala kryssbenen enligt markeringarna på varje ben. Det gör inget om du inte får i hop dem helt i detta läget
 6. Montera de medföljande genomgående gängstängerna så att de tjocka benen binds ihop med de smala. Muttern som är lite blå ska sitta på det smala benets insida. Dra åt muttrarna på var sin sida om gängstången så att det känns stadigt
 7. Dra isär de två bordshalvorna ca 60 cm.
 8. Placera benen på undersidan av bordshalvorna enligt markeringarna
 9. Skruva fast benen på sina markerade platser på bordskivan. Skruva ej in dem så hårt utan bara så att de sitter stadigt. Använd de ”gamla” skruvhålen från vår provmontering
 10. Skjut ihop de två bordshalvorna och knäpp ihop dem i varje sida
 11. Vänd på bordet

Klart!