Montering av kullagrade glidskenor, snabbguide

I den medföljande påsen finns 30 skruvar (24 behövs till monteringen, övriga skruvar är reserv) 2 bits, Torx 25 för att avmontera benen och Torx 20 för montering av skenorna.

  1. Vänd bordet upp och ner på ett mjukt underlag. (minst 2 personer)
  2. Skruva bort benen (6 skruvar) med medföljande bits Torx storlek 25. Det står ”25” på bitsen
  3. Lyft bort benen
Nu ser bordet ut enligt bilden ovan

Du ser på bilden ovan hur vi ritat var skenorna ska sitta samt provmonterat med en skruv i varje hörn

Lägg skenorna enligt bilden ovan

Montera först skruvarna i hörnen i de befintliga skruvhålen enligt bilden ovan (De skruvhål som vi använt för att märka ut var skenorna ska sitta). Använd medföljande bitsen Torx storlek 20
Skruva i skruvar enligt bilden ovan. Varje skena har två rader, en på varje sida. (Du bör inte använda hålet närmast bordsskivornas delning)

5. Avsluta med att skruva tillbaka benen (Torx 25) enligt sina markeringar, använd befintliga skruvhål

Klart!

Om du känner dig osäker på något så ring oss på 054–120140, maila på kontakt@rustikunik.se eller chatta med oss på hemsidan

Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige
Du bestämmer mått och stil
Handgjort och designat för dig
Tillverkning i Sverige